සුද්දි

සුද්දි

මේ…
මම ඔයාට සුද්දි කියන්නද…

මට… ..
ඇයි ඒ …?

ඉතිං ඔයා සුදුයිනෙ…. ඒකයි…

පිස්සු… …
මට වඩා කොච්චර සුදු අය ඉන්නවද…..

නෑ…….
ඔයාට වඩා සුදු අය කොහෙද .. මම දන්න සුදුම සුද්දි ඔයා තමයි…

ඔයාට පිස්සු අනේ… ඊට වඩා මම හිතන්නෙ ඇස් පේන්නෙ නෑ…

ඇස් පේන්නෙ නෑ….
ඇයි එහෙම කියන්නෙ….?

ඉතිං ඔයා කියනවනෙ මට වඩා සුදු අය නෑ කියල…
ඕනෙ තරම් ඉන්නවා…

ඔයා හිතන්නෙ සුදු කියන්නෙ ඇස් වලට පේන දෙයක් කියල…

නැතුව…

එහෙනම් ඔයාට වැරදිලා…

වැරදිලා… .. ?
ඒ කොහොමද..

ඔයාට පේනවද අර අහසෙ පුලුන් බෝල වගේ වලාකුලු… ..
ඒව පාවෙලා ඇවිත් ඉර වහගත්තාම.. ඉරේ රැස් වලට ඒව තවත් සුදුම සුදුයි… වලාකුලු දිස්නෙ ගහනවා… වලාකුලු දිහාම බලන් ඉන්න… ඔයාගෙ ඇස් නිලංකාරවෙලා යාවි… එතකොට මොනවත් පේන්නෙ නැතුව යාවි… ඒත් ඒ පේන්නෙ නැති ඇස්වලට දැන්නෙන්නෙ තියෙන්නෙ සුදුපාට නෙවෙයිද…

හ්ම්ම්ම්….

ඉතිං ඔයාත් එහෙමයි…
මම ඔයාගෙ මූන දිහා බලාගෙන ඉන්නකොට… අර සුදු වලාකු ඇවිත් ඉරවහගත්තාම වලාකුලු දිස්නෙ ගහනව වගේ.. ඔයාගෙ මූන.. ඇස්.. දිස්නෙ ගහනව.. ටික ටික ඒ දිස්නෙට ඇස් නිලංකාරවෙලා යනවා… එතකොට ඔයාව නෙපෙනුනත් මට දැනෙනව ඒ සුදු මූන… ඒ ඇස්වල දිස්නෙ…. ඊට පස්සෙ බලන බලන බලන හැමතැනම ඔයාගෙ මූන… ඔය ඇස්….

මගේ…. … ??

ඔවු ඔයාගෙ තමයි…
ආ එතකොට කෝපි මල්…..
ඒවත් සුදුම සුදුයි… කෝපිමලක් දිහා බලාගෙන ඉන්නකොට ඉන්නකොට… කෝපිමල් වල සුවදට ඇස් පියවෙනවා… ඒ එන්නෙ අර සුදුපාටෙ සුවද…
ඇස් පියාගෙන ඉන්නකොටත් ඒ ඇස්පිහාටු යට දැනෙන්නම අර සුවද කෝපි මල්… ඇස් පිහාටු යට තියෙන කෝපිමල් ටිකෙන් ටික හිතේ පතුලටම යනවා… ඊට පස්සෙ පේන්නෙ හිතින්…… එතකොට ඇස් දෙක ඕනෙම නෑ.. ඒ සුද බලන්න… ඇස් දෙක වහගත්තාමත් හැම වෙලාවෙම ඒ සුදු කෝපි මල් මයි පේන්නෙ…

හ්ම්ම්ම්….

ඉතිං ඔයත් ඒ වගේ… ඔයාගෙ ඔය සුදු මූන දිහා බලාගෙන බලාගෙන ඉන්නකොට දැන්ව මට ඔයාගෙ සුවද.. ඊට පස්සෙ ඇස් පියාගත්තාමත් පේන්නෙ ඔයාවමයි… ඇසි ඕනෙ නෑ එතකොට ඔයාගෙ සුදු මූන බලන්න…

මගේ…. .. ??

ඔවු ඔයාගෙ තමයි…
ආ එතකොට මීදුම…
හයියියියෙන් වහින දවසට නුවරඑලියෙ තියෙන මීදුම…
ඒක මැද්දට ගියාම මොනවත් පේන්නෙ නෑ… අන්දවෙලා වගේ.. බලන බලන තැන සුදු පාටයි….. ඒ සුදුපාට ඇස්දෙක හයියෙන් බදාගත්තාම…. ඇස් පියාගෙන ඉදියත් පේන්නෙ සුදුම සුදු මීදුමම විතරයි….

හ්ම්ම්ම්…..

ඉතිං ඔයත් ඒවගේ… ඔයා මගේ ඇස් දෙක ඉස්සරහට ආවම… ඔයාගෙ ඔය සුදු මූන මගේ ඇස් දෙක හයියෙන් බදාගත්තාම ඇස් දෙක වැහුවාම පේන්නෙත් ඔයාවම විතරයි… ඇස් ඇරගෙන ඉදිය පියාගෙන ඉදිය කියල වෙනසක් නෑ… ඔයා මගේ ලග නැති උනත් ඇස් පියාගෙන ඔයා ලග ඉන්නව වගේ ඔයාව බලන්න පුලුවන්…

මේ මම…. .. ??

ඔවු ඔයා තමයි.. ..
ආ එතකොට හිම ගොඩේ ඇවිදල තියෙනවද…
අලුතින් වැටිච්ච සුදුම සුදු හිමගොඩේ සෙරෙප්පු නැතුව නිකන්ම නිකන් ඇවිදගෙන යනකොට… කකුලෙ යට පැත්තට ඉදිකටුවලින් අනිනව වගේ… ඒත් රිදෙන්නෙ හරිම ආස විදියට… එහෙම රිදිල රිදිල කකුල් හිරිවැටිල යනවා.. එහෙමම ටික ටික.. නහර දිගේ දුවල ඒ රිදිල්ල ඇවිත් ඇගම හිරිවැටෙනවා… ඇස් පියවිල යනවා..එතකොට ඇස් පියාගත්තත් පේන්නෙ අර සුදුම සුදු හිම…

හ්ම්ම්ම්….

ඉතිං ඔයත් ඒ වගේ… ඔයාගෙ සුදුම සුදු අත්වලින් මාව අල්ලනකොට… ඔය සුදු මූන මගේ බෙල්ලට තියල මාව ඉඹිනකොට ඉදිකටු ලක්ෂගානක් ඇනෙනව වගේ… … ඒත් ඒක හරිම ආස කරන රිදිල්ලක්… ඒ රිදිල්ල නහර දිගේ ගිහින් මුලු ඇගම හිරි වැටෙනවා… ඊට පස්සෙ ඇස් පියාගත්තාමත් පේන්නෙ ඔයාවම විතරයි…. ඔයාගෙ සුදු මූනම විතරයි…

මගේ… ..??

ඔවු ඔයාගෙ තමයි….. ඔයාම විතරයි…..ඉතිං ඔයා මගේ සුද්දි තමයි……

ඔයාට වඩා පාටෙන් සුදු උන අයගෙ සුදු ඒ විදියට මගේ හිත ඇතුලටම දැනෙනවද…??
මගේ නහරයක් නහරයක් ගානෙ දුවනවද….??
මගේ පපුවට මෙච්චර බරට දැනෙනවද…..??

මම ඇස් පියාගත්තාමත් පේනවද… ??

හ්ම්ම්ම්……

ඉතිං කියන්න .. ….
ඔයා මගේ සුද්දි නෙවෙයිද………. ??

රිද්ම ~

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>