ලස්සන වෙන්න කෙසෙල් ලෙලි කන්න

ලස්සන වෙන්න කෙසෙල් ලෙලි කන්න

සම නිරෝගිමත් කරවන, සම පැහැපත් කරවන, සමේ වියළි ගතිය මඟහරවන, පලතුරක් ලෙස කෙසෙල් ලෙලි ඉතාම සුදුසු බව නවතම පර්යේෂණයකින් හෙළි වුණා. මදය ආහාරයට අරගෙන, පොත්ත විසිකරන කිසිම කෙනෙක් මේ ගැන දන්නේ නැහැ.

සම නිරෝගිමත් කරවන, සම පැහැපත් කරවන, සමේ වියළි ගතිය මඟහරවන, පලතුරක් ලෙස කෙසෙල් ලෙලි ඉතාම සුදුසු බව නවතම පර්යේෂණයකින් හෙළි වුණා. මදය ආහාරයට අරගෙන, පොත්ත විසිකරන කිසිම කෙනෙක් මේ ගැන දන්නේ නැහැ.

කෙසෙල් පොත්ත විටමින්, පෝෂණ සංඝටක සහ ප්‍රතිඔක්සිකාරකවලින් යුක්තයි. ඒ වගේම ෆයිබර්වලින් ද පොහොසත්. හුඟක් වේලාවට කෙසෙල් පොතු ආහාරයට ගැනීමේදී අළු කෙසෙල් පොතු ආහාරයට ගැනීම මෙම ප්‍රතිඵලය දෙගුණ කරනවා.
අළුකෙසෙල් පොතු හොඳින් සෝදා සිහින්ව කපා හාල්මැස්සන් ස්වල්පයක් කලවම් කර රසවත් වෑංජනයක් සකසා ගත හැකියි. එසේම තක්කාලි, රම්පේ, කරපිංචා සහ සුදුලූනුද එක්කරගත් විට වෑංජනය තවත් රසවත් වනවා.

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>