කොකාකෝලා ශරීරයට හිතකරද? අහිතකරද?

කොකාකෝලා ශරීරයට හිතකරද? අහිතකරද?

කොකාකෝලා යනු ලංකාවේ ඉතා ජනප්‍රිය වචනයක් කිවහොත් නිවැරදි ය. ලෝකයේ දිනකට වැඩිම වාර ගණනක් ප්‍රකාශ වන වචනයන් අතර “කොකාකෝලා” යන වචනයට මුල් ස්ථානයක් හිමිවේ. පානය කරන කොකාකෝලා භාවිතයෙන් ලෝකයේ කරන, ඔබ මෙතෙක් වැඩි අවධානයක් නොකළ ප්‍රයෝජනයන් කිහිපයක් ගැන මෙම ලිපියෙන් තොරතුරු ඉදිරිපත් කෙරෙනවා.

කොකාකෝලා ආම්ලික ලක්ෂණ වලින් යුක්තය. ph අගය 2.5 ක් පමණ වේ. මේ හේතුවෙන් ලොව පුරා බහුල ලෙස කොකාකෝලා ප්‍රයෝජනයට ගන්නේ පිරිසිදු කාරකයක් ලෙසට ය.

ග්‍රීස් පැල්ලම් ඉවත් කිරීමට.

මලකඩ පැල්ලම් ඉවත් කිරීමට. (කොකාකෝලාවල ගිල්වා තැබීම මගින් මල පැල්ලම් ඉවත් කරයි)

ඇදුම් වලින් ලේ පැල්ලම් ඉවත් කිරීමට.

ගැරජ් වලදී ගෑවෙන තෙල් පැල්ලම් ඉවත් කිරීමට.

හම්ඛෙල්ලන් සහ ගොළුඛෙල්ලන් නාශකයක් ලෙස.

පිළිස්සුන තැටි පිරිසිදු කිරීමට.

කේතල් වල අවශේෂ ස්තරයන් ඉවත් කිරීමට.

කාර් බැටරි වල අග්‍රස්ථයන්හි ලවණ ඉවත් කිරීමට.

එන්ජින් පිරිසිදු කිරීමට.

දුර්වර්ණ වූ කාසි වල එම ගතිය ඉවත් කිරීමට.

කුස්සියේ පැල්ලම් ඉවත් කිරීමට.

කෙස් වල තැවරුණ ගම් ඉවත් කිරීමට.

චීන පිගන් වල පැල්ලම් ඉවත් කිරීමට.

වැසිකිලි පිරිසිදු කාරකයක් ලෙස.

යකඩ ගෘහ භාණ්ඩ පිරිසිදු කිරීමට.

මෙතෙක් ඔබ පානය කළ කොකාකෝලා ශරීරයට හිතකරද අහිතකරද යන්න ඔබම තීරණය කරන්න.

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>